Växtinredning är ingen kostnad

– den betalar sig själv & skapar bättre arbetsmiljö

Ställ dig följande frågor:

  • Vilket resultat är vi ute efter?
  • Vilken funktion ska växtinredningen ha?
  • Är arbetsmiljön viktigast där växterna skapar renare luft, ökad syresättning? Vilket också ger mer produktiva och gladare medarbetare.

Människan mår bra av att få in lite natur i sina arbetsmiljöer. Det bevisar flera undersökningar. Högre produktivitet lägre sjukfrånvaro. Växter kan användas för praktiska funktioner som växtavskärmning, låta växterna leda var man ska eller inte ska gå, rikta uppmärksamhet mot eller från något. Växtinredning skapar intryck för besökaren om ert företag/institution.

Ställ dig frågan om växtinredningen ska lyfta vårt företags/institutions inredning? samt om den funkar med den övrig inredning? Detta är viktigt att lägga lite tankemöda på. Vad vill vi uppnå?

– Det är en väldig skillnad på lite växter på jobbet, och en genomtänkt växtinredning där alla funktioner är med.

Nu till själva växtinredningen:

Krukor, börjar från grunden

Fundera på, är det något i vår design av företaget vi vill understryka i val av krukor, färger, material, storlek, höjder, krukornas design, mm.

Det är stor skillnad på en formsprutad kruka och en mer eller mindre handgjord kruka i känsla/uttryck. Den formsprutade krukan kan vara nog så elegant, men alla blir exakt likadana, och lite stela. I val av kruka handlar det mycket om vad man vill förmedla/uppleva.

Ska vi ha en känsla/uttryck i Entré, i Lunchrummet, eller annan representations yta.
Ska vi använda en ”billigare” kruka för att ha råd med mera växter, på placeringar där krukan ändå inte syns så mycket?

Färg och material på krukorna är viktigt. Så en del tid på detta rekommenderas.

Hur och var ska krukorna / växtväggar placeras

Höga krukor så blir omfånget mindre på växten (vilket tyvärr är bra i dagens trånga kontor).
Höga krukor är också bra om man vill ha blommande, eller bonsai växter som till exempel: Flamingo eller Fredskalla mm, så dom kommer upp lite och syns.
Står dom intill skrivbord är det bra med höga krukor,i korridorer är det också bra med höga krukor.
Låga krukor kan vara trevligt vid soffgrupper eller annan relaxplats. Placeringen av kruka och växt är högst väsentligt.

Växtväggar, tavlor eller hela väggar. Växtväggar är också väldigt bra ljudabsorbenter förutom alla växtens goda egenskaper.

Att välja växtbelysning

Steg ett, planera tidigt för att få till el med styrning (7 dagar I veckan 14 h/dygn) i installationen när elektrikerna ändå är där.

Belysning är över huvud taget ett för lite prioriterat område, och i synnerhet för växter.
Det är ju så att växter behöver ljus, för växten är det stor skillnad på att överleva och att trivas och det påverkar naturligtvis både prydnadsvärde och växtens funktion med luftrening, syresättning, hur väl ljuset är tillgodosett.

Men det fina är ju hela miljön i korridoren, eller var växten står som belyses får ju ett stort lyft
Inte bara växten mår bra utan vi också.

Att välja växter

När förutsättningarna ovan är klara är det dags att välja växter.
Hur mycket ljus finns, storlekar på växterna är ju i princip redan klart i valet av krukor, om man från början har tänkt hela vägen.

Låt ett proffs sköta jobbet!